Parkování

Detaily pro proběhlý ročník 2022

Děkujeme, že budete parkovat s ohledem na provoz na komunikacích a budete ohleduplní k sobě i ostatním.

V závodní den Berounské 10 bude umožněno závodníkům a návštěvníkům parkovat ve vyznačeném sektoru na ulici Hudlická až v části u fotbalového hřiště.
Ke startu to pak máte cca 750 m pěšky.

Odkud se startuje